Grethe Schantz Fond
Grethe Schantz Fond – Tranehalsen 42 – Gevninge – 4000 Roskilde
Velkommen til Grethe Schantz Fonden. En Fond oprettet med formålet at støtte studerende I deres kreative og kunstneriske forløb. Nedenfor findes de kriterier der skal opfyldes, for at kunne komme i betragtning til uddannelsesstøtten.

FONDEN


Fonden uddeler hvert år, i perioden 1. juni til

1. August, midler til følgende formål:


- Økonomisk støtte til unge studerende inden for kreative og kunstneriske uddannelser


- Fonden yder ikke støtte til rejser eller ophold i udlandet


- Der kan maksimalt ansøges om kr. 15.000


ANSØGNING


For at komme i betragtning skal ansøger indsende en skriftlig ansøgning i

4 eksemplarer inkl. bilag. Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:


- Ansøgers fulde navn, adresse samt CPR-nr. (af hensyn til indberetning til SKAT)


- Sidste års årsopgørelse


- Dokumentation fra den pågældende uddannelse


- Oplysning om ønsket støttebeløb


- Begrundelse for, hvorfor ansøger mener at kunne komme i betragtning til støtten


Ansøgningsfristen er 1. maj. Ansøgning skal sendes til nedenstående adresse:

Grethe Schantz Fond - Tranehalsen 42 - Gevninge - 4000 Roskilde

TILBAGEMELDING


Ansøgningerne behandles hvert år mellem 1. Maj og 1. August. Har ansøgeren ikke modtaget svar inden 1. September, har fonden desværre ikke kunne imødekomme ansøgnigen.


Der gøres opmærksom på, at indsendt materiale ikke returneres til ansøger.